Ishavstorsken

Ishavstorsken AB utför systemutveckling och projektledning inom IT enligt uppdrag, samt löpande support, systemförvaltning och webbhosting.

För kontakt, ring Jakob Reuterswärd: +46733810727 eller skicka e-post.